Om oss

Bankhjelp er en tjeneste levert av Eiendomsfinans AS. Eiendomsfinans AS ble etablert i 1993 og samarbeider med markedets ledende finansinstitusjoner. Hos oss vil du få din egen personlige rådgiver som vil skreddersy den løsningen som er best tilpasset dine finansieringsbehov, og de leverandører som gir deg de beste betingelsene. Våre tjenester er alltid helt kostnadsfrie for deg som kunde.

Vi representerer: AmTrust Nordic, Balanse Bank, Bank2, BlueStep Bank, BN Bank, Easybank, Ekspress Bank, Handelsbanken, Harstad Sparebank, Handelsbanken, IF, Kraft Bank, Landbruksforsikring, LillestrømBanken, Monobank, Nemi Forsikring, Norwegian Broker, Sandnes Sparebank, Skue Sparebank, Sparebank 1 Finans Midt-Norge, Sparebanken Vest, Surnadal Sparebank, Svea Finans, Tinn Sparebank, Vardia, yA Bank.

Vi formidler også via Telefinans følgende: Avida Finans, BB Finans, Collector, DNB, Ikano Bank, Instabank, Komplett Bank, Nordax Bank, MyBank, Resurs Bank, Santander Consumer Bank, Svea Finans.

Som finansagent for Balanse Bank, Bank 2, Bluestep, BN Bank, Easybank, Ekspress Bank, Handelsbanken, Harstad Sparebank, Modum Sparebank, Monobank, Skue Sparebank, Sparebank 1 Finans, Surnadal Sparebank, Svea Finans, Tinn Sparebank, yA Bank skal vi forberede og fremme søknad om innskuddsavtaler, låneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til en eller flere av de nevnte bankene. Søknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av søknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn.

Vi gjør oppmerksom på at vi, som finansagent, mottar provisjon fra bankene (nevnt ovenfor) på bakgrunn av inngåtte avtaler om lån m.m. formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til å motta godtgjørelse fra andre enn vedkommende banker , jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpålagt å se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fått fra vedkommende bank.

Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjøre eventuelle misligholdsanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank. Dersom vårt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investerings råd gitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10 – 16. For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter.